Przekazanie Stadionu
10.01.2011

Regionalne Centrum Sportowo – Rekreacyjne zostało przekazane w użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Jednostka ta odpowiada za zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi , tj. krytą pływalnią, otwartym kąpieliskiem przy ul. Korfantego, halą sportową przy ul Oławskiej i stadionem miejskim.Wszelkie pytania dotyczące możliwości korzystania z obiektu prosimy kierować do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu. Nowy numer telefonu kontaktowego to 77 404 61 06.

Jednocześnie przeniesiona została siedziba MOSiR z ul. Korfantego 34 na ul. Sportową 1.

[powrót] [drukuj]


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
"inwestujemy w Twoją przyszłość"

Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu Copyright © 2010