Zakończenie budowy
05.01.2011

Zakończona została budowa Regionalnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. Komisja odbiorowa zakończyła swoje prace, a wykonawca uzyskał, w imieniu inwestora, prawo do użytkowania obiektu.W wyniku realizacji powstały m.in. 3 nowe boiska, w tym dwa z nawierzchnią trawiastą oraz jedno ze sztuczną murawą i oświetleniem, zadaszone trybuny dla 2 tysięcy kibiców, budynki zaplecza socjalnego (część sportowa i administracyjna), parking ogólnodostępny oraz zagospodarowany został teren obiektu – drogi wewnętrzne, chodniki, zieleń. Zakupiono także wyposażenie budynków i pomieszczeń oraz sprzęt niezbędny do konserwacji boisk.

Gmina Miasto Brzeg otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Łączna kwota dofinansowania wyniosła ponad 10,2 mln zł.

Zapraszamy do odwiedzenia galerii, gdzie znajdują się zdjęcia pokazujące postęp prac.

[powrót] [drukuj]


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
"inwestujemy w Twoją przyszłość"

Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu Copyright © 2010